Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0915419299

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu

Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu dân cư Tiểu khu nhà ở Sân Khấu Lộ Thiên, khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

05 lô đất

Khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

7,187,940,000

1,410,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 18/01/2023 - 17:00 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 18/01/2023 đến 17 giờ 00, ngày 14/02/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu. Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 14/02/2023 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu. b) Đối tượng được tham gia đấu giá: Cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. c) Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là những trường hợp theo định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016. d) Điều kiện được tham gia đấu giá: - Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. - Đã nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. - Đã nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 17/02/2023

Địa điểm: Tại Hội trường UBND phường Xuân Yên (Số 12 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư