Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế ủy quyền như sau:
Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC

Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 02346286999

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế

Địa chỉ: 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), phường Thủy Xuân, thành phố HuếLô A2, khu định cư Bàu Vá giái đoạn 3 (đợt 1) (Nay là đường Nguyễn Thị Định), phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7,372,729,000

1,473,600,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/01/2023 - 17:00 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016 có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 17/02/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề