Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt

Địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0985611168

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hoàng Mai

Địa chỉ: Số 1, ngõ 4 phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội., Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng diện tích đất còn lại và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 20, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ891455, vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01021 QSDĐ/1887/QHM do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 01/12/2004, đã đăng ký sang tên tại Văn phòng đăng ký đất và nhà quận Hoàng Mai ngày 19/10/2009 cho ông Trần Văn Hà. Diện tích ghi trên giấy chứng nhận là 40,1m2 diện tích thực tế là 39,1m2 .

01

bán theo hiện trạng

Số 88, ngõ 219 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

3,150,978,517

500,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/01/2023 - 17:00 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời gian, địa điểm, cách thức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá từ ngày 11/01/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/02/2023 (Trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 17/02/2023

Địa điểm: công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chuyên đề