Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất có diện tích 336,2m2 thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại đường Cặp Sông Cái Răng Bé - Yên Hạ, khu vực Yên Hạ,phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

4,738,500,000

947,700,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/01/2023 - 16:30 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tài sản đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Trụ sở tại 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Cần Thơ: Khu dân cư Lô số 11B, khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 17/02/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Cần Thơ: Khu dân cư Lô số 11B, khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

Chuyên đề

Kết nối đầu tư