Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất

tại số 275/17A đường Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

2,784,163,810

556,832,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/01/2023 - 17:00 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:30 17/02/2023

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề