Ngày 17/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất

tại số 14B đường số 21 KDC Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

7,899,343,000

1,579,868,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/01/2023 - 17:00 14/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 17/02/2023

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề