Ngày 1/7/2022, đấu giá quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2022 do Ngân hàng TP Bank ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín.

Người có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TP Bank.

Tài sản đấu giá: Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ tòa nhà 28 tầng, tại Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng Eco Green Tower, tại địa chỉ: Số 1, đường Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết:

TT

Căn hộ

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

VND

Tiền đặt trước VND

Bàn giao

1

803

84.38

1.941.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

2

804

84.58

1.945.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

3

807

85.56

2.028.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

4

1214

85.3

1.962.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

5

1511

85.55

1.968.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

6

1512

85.53

1.967.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

7

1602

90.6

2.292.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

8

1613

101.12

2.533.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

9

2113

101.12

2.535.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

10

2707

85.56

1.976.000.000

200,000,000

trần thạch cao, sàn gỗ

Tiền mua hồ sơ : 500.000 VND/ hồ sơ.

Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá: Từ 8h00, ngày 03/6/2022 đến 17h00, ngày 28/6/2022.

Thời gian xem: 16/6/2022 & 17/6/2022.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 8h00, ngày 24/06/2022 đến 17h00, ngày 28/6/2022.

Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến: 10h00, ngày 01/7/2022.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá dự kiến: Tầng 2, Tòa nhà New Skyline, Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hình thức và phương thức: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ: Tầng 2, New Skyline, Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. ĐT: 0348.593.906.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư