Ngày 1/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0915419299

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa

Địa chỉ: Số 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 12 lô đất thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đường Suối Bạc 4, tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.tại địa điểm tọa lạc các lô đất đấu giá đường Suối Bạc 4 (Tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa)

12,792,973,500

1,950,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 28/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 30/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 13/06/2022 - 17:00 28/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/6/2022 đến 17 giờ 00, ngày 28/6/2022; b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) và Trung tâm và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa (Số 20A Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) c) Thời gian chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 28/6/2022, tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa. d) Đối tượng được tham gia đấu giá: Tất cả hộ gia đình, cá nhân trong nước có đủ năng lực về tài chính, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013. - Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đ) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá ghi đầy đủ thông

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 01/07/2022

Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa thiếu nhi Nguyễn Hữu Thọ (22 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa)

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề