Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa các loại vi phạm bị tịch thu tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2020 do Cục Quản lý thị trường Hà Nội ủy quyền như sau:

Ngày 17/12/2020, đấu giá hàng hóa các loại vi phạm bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề