Ngày 17/11/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê. Đ/c: Số 50 Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 345; tờ bản đồ số: 7; diện tích đất: 123,8 m2; địa chỉ thửa đất số 09 Quang Dũng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 16.084.550.302 đồng. Tiền đặt trước: 3.216.000.000 đồng.

Xem tài sản: Từ ngày 08/11/2023, 09/11/2023 đến ngày 10/11/2023 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt từ ngày 10/10/2023 đến ngày 14/11/2023 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 17/11/2023.

Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có đủ điều kiện mua hồ sơ theo luật đấu giá và theo thông báo quy chế niêm yết tại công ty.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.625.777.

Chuyên đề