Ngày 17/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 121, tờ bản đồ số 8E - IV-10, địa chỉ: Số 566 đường Thụy Khuê, tổ 35 cụm 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CN 575635 (Số vào sổ cấp GCN: CS 14323). Diện tích thửa đất theo Giấy chứng nhận trên là 88.3m2 , diện tích đo đạc thực tế là 88,28m2. Ghi chú về tài sản đưa ra đấu giá: Số tờ, số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy. Giấy chứng nhận thửa đất trên được cấp lại từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CM 041182 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 17/1/2018; do bà Đàm Thị Hiệu nhận chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở số công chứng 539/2018 lập ngày 03/04/2018 tại Văn phòng công chứng Bùi Phơn, thành phố Hà Nội. Đặc điểm chi tiết của tài sản gắn liền trên đất và diện tích thực tế của thửa đất được thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 0022.2022.HNCV do Công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ thương mại Hà Nội phát hành ngày 25/03/2022; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại số 566 đường Thụy Khuê, tổ 35 cụm 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. (Đấu giá lần 02)

01

tại thửa đất số 121, tờ bản đồ số 8E - IV-10, địa chỉ: Số 566 đường Thụy Khuê, tổ 35 cụm 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

8,597,460,000

1,700,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/10/2022 - 17:00 14/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thành Đạt, tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để tham khảo, mua và nộp hồ sơ đấu giá. (Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ cần mang theo giấy tờ tùy thân bản công chứng). điều kiện tham gia đấu giá Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 17/11/2022

Địa điểm: tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Chuyên đề