Ngày 17/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2022 do UBND huyện Thạch Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật

Địa chỉ: Số 78 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0966299358

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch Hà

Địa chỉ: Số 83 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất 03 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư vùng Trộ Khenh, thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Vùng Trộ Khenh, thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

190,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 14/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 19/10/2022 - 17:00 14/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật và UBND xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/11/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết đấu giá xem tại file đính kèm

Chuyên đề