Ngày 17/04/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thông báo bán đấu giá theo thủ tục rút gọn ngày 17/04/2024 như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cuộc đấu giá tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn:

•Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 78A, tờ bản đồ số 03 có diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: 197,6m2; diện tích đo đạc thực tế là 184,7m2 tại địa chỉ: Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BG 383273, số vào sổ cấp GCN: CH00953 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 03/02/2012 cho ông Nguyễn Cao Quân.

•Giá khởi điểm: 3.114.494.515 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm mười bốn triệu, bốn trăm chín mươi tư nghìn, năm trăm mười lăm đồng).

•Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn - Địa chỉ: Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

•Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/04/2024 đến 17h00’ngày 15/04/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội;

•Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 08/04/2024 và ngày 09/04/2024 (trong giờ hành chính);

•Địa điểm xem tài sản tại nơi tọa lạc tài sản:Thửa đất số 78A, tờ bản đồ số 03 - Địa chỉ: Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

•Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 12/04/2024, ngày 15/04/2024 đến 17h00’ ngày 16/04/2024;

•Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản;

•Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);

•Số tiền đặt trước: 450.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.

•Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15h30’ ngày 17/04/2024;

• Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn, Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn,

TP Hà Nội.

• Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

•Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

•Bước giá: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

•Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B - Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 6292 1679; 0947919772.

Chuyên đề