(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá vào ngày 17/7/2020 là quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng (đợt 2). Cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất đấu giá: 8.292,2 m2, gồm 37 lô (đấu giá từng lô). Tổng giá khởi điểm: 125.471.418.000 đồng. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng/lô.

(chi tiết cụ thể từng lô đất trong hồ sơ đấu giá).

Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 29/06/2020 đến 17 giờ 00, ngày 14/07/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 02/07/2020 đến hết ngày 07/07/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/07/2020 đến 16 giờ 00, ngày 16/07/2020.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 17/07/2020 tại Hội trường tầng 2, UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở. Người tham gia đấu giá phải nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

Địa điểm mua hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên. Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589; Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3822476.

Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.