Ngày 16/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt

Địa chỉ: tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn

Địa chỉ: Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 6, tờ bản đồ số 02, có diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC542525 là 87m2, tại địa chỉ: Phố chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đã được Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ngày 14/6/2005 cho ông Nguyễn Mai QuangPhố chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3,457,151,072

650,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 15/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 08/08/2022 - 16:00 13/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016. Quý khánh hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ tại: Công ty Đấu giá hợp danh Thành Đạt, tầng 3, số 186 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, để tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 16/09/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Lương Châu, xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề