Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773898668

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 07, đường Lê Văn Chánh, phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 15/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/05/2022 - 15:00 13/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản chứng minh nhân dân photo. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/. Hoặc https://dgts.moj.gov.vn/).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 16/06/2022

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp; Địa chỉ: số 382, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư