Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do UBND huyện Thạch Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh

Địa chỉ: Số 60 đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0914115777

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch Hà

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 13/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 23/05/2022 - 17:00 13/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Tại công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 11 giờ 00 phút, ngày 13/6/2022; - Tại UBND xã Thạch Trị: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút, ngày 13/6/2022; - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022

Địa điểm: UBND xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà,tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề