Ngày 16/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nôi – CN Bắc Ninh thông báo bán đấu giá ngày 16/5/2024 như sau:

- Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014;2018, 2020; 2022);

- Căn cứ Bản án số 14/2017/KDTM - ST ngày 14/12/2017 và Công văn số 262/CV-TA ngày 15/6/2018 của Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 96/QĐ-CCTHADS ngày 04/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;

- Căn cứ về việc xử lý tài sản ủy thác số 01/QĐ-CCTHADS ngày 08/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn;

- Căn cứ Quyết định về việc Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 59/QĐ – CCTHADS ngày 26/7/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn;

- Căn cứ thông báo đấu giá HĐDVĐG số76.3/2024/TBĐG-HPBN ngày 19/4/2024 của Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội – CN Bắc Ninh. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội ( địa chỉ trụ sở: Số 46 ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) - Ủy quyền cho Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nôi – CN Bắc Ninh (Địa chỉ: Tầng 1 số nhà 23, đường Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

b) Tên tài sản: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 22 diện tích 90 m2 ở Tiêu Sơn – Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 224306 do UBND huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12/6/2008 mang tên bà Trần Thị Hương

c) Thời gian đăng ký xem tài sản, hồ sơ tài sản bán đấu giá: Từ ngày bán hồ sơ đến ngày 08/5/2024 tại địa chỉ: Phòng bán hồ sơ của công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội – CN Bắc Ninh Tầng 1 số nhà 23, đường Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thời gian xem tài sản ngày 09/5/2024 và ngày 10/5/2024 tại địa chỉ thửa đất bán đấu giá ở Tiêu Sơn – Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh và phòng bán hồ sơ ( Trong giờ hành chính)

d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc bán việc bán đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 13/5/2024 tại Địa chỉ phòng bán hồ sơ của công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội – CN Bắc Ninh, Tầng 1 số nhà 23, đường Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.096.109.181 đồng (Sáu tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, một trăm linh chín nghìn, một trăm tám mươi mốt đồng).

e) Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng), tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng), thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 13/05/2024, ngày 14/5/2024 và trước 17 giờ 00 phút ngày 15/5/2024. Hình thức chuyển tiền vào tài khoản số 19134393519018 mở tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Hưng phát Hà Nội.

g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc bán việc bán đấu giá đến đến 17 giờ 00 phút ngày 13/5/2024 tại Địa chỉ phòng bán hồ sơ của công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội – CN Bắc Ninh, địa chỉ: Tầng 1 số nhà 23, đường Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (trong giờ hành chính); Khách hàng không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định của pháp luật liên quan. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ.

h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 16/5/2024 tại phòng Đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội – CN Bắc Ninh, Tầng 1 số nhà 23, đường Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

i) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại địa chỉ: Phòng bán hồ sơ của công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội – CN Bắc NinhTầng 1 số nhà 23, đường Lê Đức Thọ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 08.6796.4268.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Chuyên đề