Ngày 16/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá ngày 16/5/2024 như sau:

1. Đơn vị thực hiện việc đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản đấu giá, địa điểm tài sản đấu giá:

* Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. (Chi tiết xem trong thông báo tại Trung tâm).

* Địa điểm tài sản đấu giá: Vị trí thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo bảng giá đất số 01 - Giá đất nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: (Chi tiết xem trong thông báo tại Trung tâm).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 26/4/2024 đến 17h00 ngày 13/5/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian điểm danh: Bắt đầu từ 9h20 đến 9h30 ngày 16/5/2024.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 9h30 ngày 16/5/2024.

- Địa điểm: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem Thông báo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ số ĐT: 02223 874 777)./.

Chuyên đề