Ngày 16/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2023 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10

Địa chỉ: Số 326 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, TP.HCM, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích 2524m2 thuộc thửa đất số 9, tờ bản đồ số 34 và Quyền sử dụng đất diện tích 308m2 thuộc thửa đất số 82, tờ bản đồ số 34

xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An

50,395,227,267

5,039,523,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/01/2023 - 17:00 07/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 10/02/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề