Ngày 16/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/2/2023 do Chi cục THADS huyện Yên Phong ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Địa chỉ: NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223600195

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Yên Phong

Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN876396, số vào sổ cấp GCN: CS 001390, đối với thửa đất số 363, tờ bản đồ số 10, diện tích 247m2, tại thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/02/2019 cho anh Nguyễn Xuân Khoái, chị Nguyễn Thị Xuân. Trên đất có 01 ngôi nhà 03 tầng và các tài sản gắn liền với đất (Chi tiết theo Biên bản kê biên ngày 22/06/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong).

01

đã qua sử dụng

thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2,779,410,000

270,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 15/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/01/2023 - 16:30 13/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc. Địa chỉ: đường Ngô Tất Tố, Võ Cường, TP Bắc Ninh. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty của tổ chức đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 16/02/2023

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề