Ngày 16/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/2/2023 do Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Số điện thoại: 02153827868

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 91 tờ số 20, diện tích 71,5m2 , loại đất ở đô thị (ODT), tại khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

01

Đất sạch

Khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

5,662,800,000

1,100,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/01/2023 - 17:00 13/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/02/2023

Địa điểm: Hội trường Nhà khách Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề