Ngày 16/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh An Việt

Địa chỉ: Số OV14.1 khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0978233039

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh

Địa chỉ: Đường 23B, xã Tiên Dương, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 17 tại thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Đức Dũng và các tài sản gắn liền với đất

01

1. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết; 2. Tài sản đấu giá bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách nhiệm xem xét kỹ tình trạng, chất lượng của tài sản. Tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng, chất lượng tài sản khi đã thông báo trước.

Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 17 tại thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội

4,566,421,135

910,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 14:59 15/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 31/01/2023 - 17:00 13/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ, nộp tiền hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp Phiếu trả giá (niêm phong theo quy định của pháp luật) tại trụ sở tổ chức đấu giá, địa chỉ: Số OV14.1, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, từ ngày 31/01/2023 đến ngày 13/02/2023; chuyển (nộp) tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 16/02/2023

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh, địa chỉ: Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội (Tùy thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, tình hình triển khai cuộc đấu giá, tình hình diễn biến dịch, bệnh…, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm đấu giá cho phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo đến các khách hàng tham gia đấu giá)

Chuyên đề