Ngày 16/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2022 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam. Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An. Địa chỉ: Số 04, đường Hồng Diệu, phường Minh An, thnh phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 734, tờ bản đồ số 55, thuộc khối Sơn Phô I, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hòang Châu Phát.

+ Quyền sử dụng đất có diện tích 675 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Tài sản gắn liền với đất: Khách sạn Le Pavillon Hoi An Boutique Hotel bao gồm trang thiết bị gắn liền đã hình thành; tình trạng pháp lý: Không tranh chấp, hồ sơ hợp pháp, không thuộc khu vực quy hoạch; cấu trúc: Khách sạn 07 tầng và 01 tầng hầm. Trong đó: Công trình khách sạn có diện tích xây dựng 397 m2, diện tích sn 3.122 m2; cấp công trình: Cấp III với hồ bơi có diện tích xây dựng: 66,2 m2; hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 114.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm mười bốn tỷ đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí công chứng, lệ phí trước bạ, thuế và các khoản chi phí khác để chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định, người mua được tài sản chịu các khoản này.

- Tiền đặt trước đấu giá: 11.400.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/12/2022 tại thửa đất số 734, tờ bản đồ số 55, thuộc khối Sơn Phô I, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ theo quy định:

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 13/12/2022 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/12/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/12/2022.

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số 686612849999, của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An.

Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 14/12/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 15/12/2022 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/12/2022 tại trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Bước giá: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

Mọi chi tiết xin lin hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam. Điện thoại số: 0235.3812099 - 3818557.

Ghi chú: Thời gian quy định tại thông báo này áp dụng trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Chuyên đề