Ngày 16/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ: tầng 7, số 78 Bến Nghé, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0906443345

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế

Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai - Quyền sử dụng đất gồm 21 lô đất thuộc HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 8, tờ bản đồ số 19, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

21 lô đất


HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 8, tờ bản đồ số 19, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế


12,563,230,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/11/2022 - 17:00 13/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - tầng 2, 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/12/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề