Ngày 16/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2022 do Ngân hàng TMCP Kiên Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất diện tích 194,7m2 (trong đó, 73,4m2 đất ở; 121,3m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 2813, tờ bản đồ số 61 và nhà ở riêng lẻ diện tích xây dựng 55,3m2, diện tích sàn 177,9m2phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An), tỉnh Bình Dương

4,779,324,000

955,864,800

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/11/2022 - 16:30 13/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 16/12/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên đề