Ngày 16/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2022 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk.

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Dương Chế Quang và bà Nguyễn Thị Hà Lan – Địa chỉ thường trú: phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau: a) Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 666432413600392 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 27/05/2009; thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 62; - Diện tích: 217,3 m2; - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; - Hình thức sử dụng: sử dụng riêng; - Thời hạn sử dụng: Lâu dài; b) Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 666432413600392 do UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 27/05/2009; thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 62; - Diện tích sản (nhà ở, căn hộ): 294,52 m2; - Kết cấu: Móng, cột, khung, sàn BTCT, tường gạch, mái lợp ngói, nền lát gạch Ceramic; - Cấp (hạng) nhà ở: III; - Số tầng: 02 tầng (có tầng hầm); - Năm xây dựng: 2007; - Thời hạn được sở hữu: Lâu dài.Số 31 đường Nguyễn Nhạc, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

17,139,000,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 13/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 15/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 14:00 22/11/2022 - 17:00 13/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính); b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 16/12/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Chuyên đề