Ngày 16/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/1/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng

Địa chỉ: số 20 ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng 193m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 312, tờ bản đồ số 04, địa chỉ thửa đất: Thôn 6 (nay là thôn 3A), xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T009366, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00504.QSDĐ/864-QĐ-UBH do Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cấp ngày 30/10/2001 cho hộ ông Nguyễn Huy Ninh. Ngày 10/10/2011 bà Đỗ Thị Thông nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng số 58 ngày 04/10/2011.Thửa đất số 312, tờ bản đồ số 04, địa chỉ thửa đất: Thôn 6 (nay là thôn 3A), xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

1,816,429,634

300,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 11/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 17:00 13/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính) theo nội dung Quy chế do Công ty ban hành. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 024.62.861.568.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 16/01/2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề