Ngày 16/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản ngày 16/05/2024 với nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 107m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 03, địa chỉ thửa đất: Xóm Xá (nay là tổ dân phố Đông Sơn), thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 465291, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00749 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 16/01/2012 cho bà Nguyễn Thị Hương.

2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ. Địa chỉ: Số 120, khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 577.800.000 đồng (Năm trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng). Giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản.

4. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/04/2024 đến ngày 13/05/2024 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem giấy CNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 16/04/2024 đến ngày 13/05/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 25/04/2024 và ngày 26/04/2024 tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 03, địa chỉ: Xóm Xá (nay là tổ dân phố Đông Sơn), thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 13/05/2024, ngày 14/05/2024 và đến 17h00 ngày 15/05/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h30 ngày 16/05/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng - Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. - Điện thoại: 02462.861.568.

Chuyên đề