Ngày 16/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín thông báo bán đấu giá lần 3 ngày 16/05/2024 như sau:

1: Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín;

Địa chỉ: Khu 5, TT Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

2: Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu từ 08h00 ngày 16/05/2024. Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

3: Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận QSD đất số BE 139733 do UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/04/2011 mang tên ông Nguyễn Văn Hải và bà Vũ Thị Tuyết.

4: Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá

- Giá khởi điểm giảm giá lần 2: 1.047.283.020 đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm tám mươi ba nghìn không trăm hai mươi đồng).

- Tiền đặt trước: 209.000.000 đồng (Hai trăm linh chín triệu đồng)

-Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

5: Mục đích, thời hạn sử dụng đất:

-Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 200 m2; đất trồng cây lâu năm: 384,2 m2

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng CLN: 50 năm (Đến tháng 10/2043)

6: Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 13/05/2024 (Trong giờ hành chính). Địa điểm tại: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc và Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín

7: Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: vào các ngày 13/05/2024; ngày 14/05/2024 và đến 16h30 ngày 15/05/2024. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín số: 0781.000.123.789 tại Ngân hàng Vietcombank- CN Thanh Hóa.

8: Điều kiện, cách thức đăng kí tham gia đấu giá: Khách hàng phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín theo quy định (chi tiết theo Điều 6 và Điều 8 Quy chế đấu giá).

9: Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá 01(một) vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín, Tiểu khu 5,TT Quán Lào, huyện Yên Định Số ĐT: 0989.721.669 hoặc 02373 510 368

Chuyên đề