Ngày 15/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/9/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu

Địa chỉ: Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0904 235586

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá

Địa chỉ: Đường Bùi Khắc Nhất, Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Tại thửa đất số 469 do Ủy ban nhân dân TP.Thanh Hóa cấp ngày 10/06/2008 mang tên ông Cao Danh Thông và bà Nguyễn Thị Huệ

01

tốt

số 25/141 (nay là số 25B/141) Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

2,036,000,000

400,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 12/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:55 14/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 23/08/2022 - 17:00 12/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo thông báo đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 15/09/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư