Ngày 15/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/8/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh (Địa chỉ: Số nhà 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 24 (hai mươi bốn) ô đất ở tại Khu tái định cư Đồng Mạ, khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 15/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 15/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ô đất.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện, theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 15/8/2020 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh (Địa chỉ: Số nhà 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong hai ngày 06/8/2020 và ngày 07/8/2020 (giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 27/7/2020 đến hết 11 giờ 30 phút ngày 12/8/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh (Khách hàng mua hồ sơ phải mang theo chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu, hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì thư theo mẫu của Công ty phát hành).

7. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Trước 16 giờ 30 phút ngày 12/8/2020 (Các trường hợp hồ sơ nhận sau 16 giờ 30 phút ngày 12/8/2020 tính theo dấu đến của Bưu điện, Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này).

- Địa điểm nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh (Địa chỉ: Số nhà 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/8/2020 đến trước 11 giờ 30 phút ngày 14/8/2020.

- Tài khoản số: 18001011811820 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

Khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung: “Họ và tên, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì”, mà không ghi rõ tham gia đấu giá ô đất nào. Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một ô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều ô đất vào một phiếu nộp tiền). Ví dụ: Nguyễn Văn A, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá khi đi nộp tiền tại các ngân hàng xin 2 liên giấy nộp tiền hoặc bản phô tô, một liên nộp kèm theo đơn đăng ký tham gia đấu giá, một liên người tham gia đấu giá giữ, khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh hạn cuối vào lúc 17 giờ ngày 14/8/2020 (bắt buộc).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

* Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh - Địa chỉ: Số nhà 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179.

Chuyên đề