Ngày 15/7/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2023 do UBND thành phố Quy Nhơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3521281

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Quy Nhơn

Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; gồm 10 lô đất tại các khu QHDC trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cuộc đấu giá ngày 15/7/2023

10

các khu QHDC trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

20,497,280,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 28/06/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 12/07/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 28/06/2023 - 16:00 12/07/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: - Đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định phát hành) - Chứng từ nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá - Bản sao giấy CMND hoặc thẻ CCCD - Phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) * Tất cả 4 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định, địa chỉ: Số 120 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/07/2023

Địa điểm: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề