Ngày 15/6/2024, đấu giá 86.172m cáp đồng các loại thu hồi cũ hỏng, không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý đợt 1 năm 2024 của Viễn thông Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo bán đấu giá  ngày 15/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0328.562.018/ 0976.100.774.

2. Người có tài sản: Viễn thông Yên Bái, địa chỉ: Số 15 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0216 3890 858.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09h30 đến 10h30 ngày 15/6/2024 tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiaso5.vn/.

4. Tên tài sản đấu giá: 86.172m cáp đồng các loại thu hồi cũ hỏng, không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý đợt 1 năm 2024 của Viễn thông Yên Bái.

5. Nơi có tài sản đấu giá: Viễn thông Yên Bái, địa chỉ: Số 15 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

6. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT): 11.085.892.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ không trăm tám mươi lăm triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).

7. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn) nộp từ ngày 12/6/2024 đến 17h00 ngày 14/6/2024.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu mua tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát đồng thời đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiaso5.vn/ từ ngày 30/5/2024 đến 17h00 ngày 12/6/2024 và nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo đúng quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Thông tin chi tiết xem tại: Quy chế cuộc đấu giá số 19/2024/VNPT-YB

Chuyên đề