Ngày 15/6/2022, đấu giá Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới Trường Sơn tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2022 như sau:
Ngày 15/6/2022, đấu giá Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới Trường Sơn tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư