Ngày 15/3/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức bán đấu giá: CT Đấu giá Hợp danh Hà Thành (CT Hà Thành) - Tầng 3, Lô M1-16, Khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Bên có TS BĐG: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Tài sản:

- Bước giá: 30.000.000VNĐ.

- Trách nhiệm nộp thuế: Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua bán tài sản bán đấu giá sẽ do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm kê khai và nộp.

- Tài sản được bán theo nguyên trạng tại thời điểm đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản trúng đấu giá, chịu phí công chứng hợp đồng

mua bán tài sản bán đấu giá, phải nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ thuế (nếu có), chi phí liên quan... khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng, bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá.

* Thông tin chi tiết khách hàng tham khảo hồ sơ tại CT Hà Thành;

- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức đăng kí tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá (19/02/2024) đến hết ngày 12/03/2024 trong giờ hành chính tại CT Hà Thành.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký đấu giá tài

sản nói trên, trừ các trường hợp không được đăng ký đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06/03/2024 tại CT Hà

Thành.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 07/03/2024 và ngày 08/03/2024 tại địa chỉ nơi có tài sản.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/03/2024 đến 17h00 ngày 14/03/2024 (Bằng

chuyển khoản). Tiền đặt trước phải được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành số: 03101016532932 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và CT Hà Thành phải nhận được chậm nhất là 17h00 ngày 14/03/2024.

- Thời gian tổ chức BĐG: Ngày 15/03/2024 (09h30 đối với TS1; 10h00 đối với TS2; 11h00 đối với TS3) tại CT Hà Thành.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Chi tiết xin liên hệ: ĐT: 024.66809753 hoặc 024.6686.9672.

Chuyên đề