Ngày 15/3/2021, đấu giá khoản nợ của khách hàng Lê Thị Tuyết Minh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/3/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 15/3/2021, đấu giá khoản nợ của khách hàng Lê Thị Tuyết Minh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư