Ngày 15/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/2/2023 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cần Giuộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cần Giuộc

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

1

Theo hiện trạng tài sản đấu giá

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cần Giuộc

5,817,091,000

1,163,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 10/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 13/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 10/01/2023 - 16:30 10/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An). - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì đăng ký tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 15/02/2023

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giuộc

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề