Ngày 15/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/2/2022 do BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Chuyên đề