Ngày 15/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/1/2023 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0232.3.825.789

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình., Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 190, tờ bản đồ số 19; Có diện tích 723,1m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 80 m2, Đất trồng cây lâu năm: 643,1 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở đô thị: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Đất ở đô thị: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đất trồng cây lâu năm: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

01


Tổ dân phố 6, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4,750,000,000

475,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 11/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 09/01/2023 - 17:00 13/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan làm thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:50 15/01/2023

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư