Ngày 15/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/1/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 15/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chuyên đề