Ngày 15/1/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường THCS Nguyễn Khuyến, tỉnh Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long chi nhánh tại Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/1/2021 do Trường THCS Nguyễn Khuyến ủy quyền như sau:

Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Trường THCS Nguyễn Khuyến

- Địa chỉ: số 126, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Tên tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng căn tin diện tích 30m2 và nhà giữ xe diện tích 60m2 (Mặt bằng căn tin và nhà giữ xe hiện hữu)

Địa điểm xem tài sản: số 126, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

4. Giá khởi điểm tài sản: 216.000.000 đồng/27 tháng

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 12/01/2021

6. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 06/01/2021 và 07/01/2021 (trong giờ hành chính)

7. Thời gian nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 13/01/2021

8. Thời gian nộp tiền đăt trước tham gia đấu giá: ngày 11/01/2021, ngày 12/01/2021 và đến 15 giờ ngày 13/01/2021 ( trong giờ hành chính)

9. Ngày đấu giá: 9 giờ ngày 15/01/2021

10. Địa điểm bán hồ sơ tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

11. Địa điểm đấu giá tại: văn phòng Trường THCS Nguyễn Khuyến

12. Hình thức, đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp

13. Phương thức trả giá: trả giá lên.

14. Tiền đặt trước : 20.000.000 đồng

15. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Những người được phép tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và tuân theo quy định pháp luật về xác lập văn bản ủy quyền.

Tổ chức, hộ kinh doanh tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc 01 (một) người được ủy quyền hợp pháp tham dự đấu giá.

Những người không được phép tham gia đấu giá:

Những người làm việc trong Công ty Cửu Long, cha mẹ, vợ chồng hoặc con của những người đó.

Những người trực tiếp giám định tài sản đấu giá, cha mẹ, vợ chồng, con của người đó.

Những người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều kiện mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Giấy chứng nhận hoạt động đăng ký kinh doanh liên quan nghành nghề ăn uống

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Bản cam kết an toàn thực phẩm

Sổ khám sức khỏe định kỳ của người kinh doanh

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0270 3896679 gặp Thuấn để biết thêm chi tiết

Chuyên đề

Kết nối đầu tư