Ngày 15/11/2021, đấu giá xe ô tô Honda tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:

Chuyên đề