Ngày 15/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc tại tỉnh Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Công ty Điện lực Tây Ninh ủy quyền như sau:

- Tài sản thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc, nhà công vụ và nhà để xe tại Điện lực Châu Thành và Điện lực Hòa Thành. - Giá khởi điểm: 114.510.000 đồng (đã bao gồm VAT). - Tiền đặt trước: 17.500.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng. - Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. - Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy CMND, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề. - Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 12/10/2021 (thứ ba). Xem tài sản ngày 01&04/10/2021, tại nơi có tài sản. - Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 15/10/2021 (thứ sáu). - Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Công ty Điện lực Tây Ninh

Ngày 15/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4
Ngày 15/10/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 5

Chuyên đề