Ngày 15/10/2021, đấu giá tàu gỗ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo ủy quyền như sau:

Tàu gỗ biển kiểm soát BV-0152, đã qua sử dụng, Năm và nơi đóng 2003; Vũng Tàu Số lượng máy 2 Kiểu máy chính Cummins Lượng chở khách 20 người

Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

Ngày 15/10/2021, đấu giá tàu gỗ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá tàu gỗ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá tàu gỗ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá tàu gỗ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ảnh 4
Ngày 15/10/2021, đấu giá tàu gỗ tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ảnh 5

Chuyên đề

Kết nối đầu tư