Ngày 15/10/2021, đấu giá sản phẩm Yến sào sau khai thác tại tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Sản phẩm yến sào sau khai thác kỳ I và kỳ II năm 2021 tại 17 hang yến thuộc bán đảo Phương Mai, thành phố Quy Nhơn, cụ thể như sau: - Kỳ I: 101,90 kg (tương đương 10.857 tổ yến thô và 2,5 kg yến vụn); - Kỳ II: 80,40 kg (tương đương 12.290 tổ yến thô và 3,5 kg yến vụn);

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định

Ngày 15/10/2021, đấu giá sản phẩm Yến sào sau khai thác tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá sản phẩm Yến sào sau khai thác tại tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá sản phẩm Yến sào sau khai thác tại tỉnh Bình Định ảnh 3

Chuyên đề