Ngày 15/10/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Cục Quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 15/10/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề