Ngày 15/02/2023, đấu giá 3.440.252 cổ phần Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 15/02/2023 cổ phần Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La vào ngày 03/01/2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La

Địa chỉ: Số 7 đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại. Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nội thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ...

Vốn điều lệ: 304.624.627.915 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.165 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 19.080.876 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/01/2023 đến 15h30 ngày 08/02/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/02/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 09h00 ngày 15/02/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 22/02/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 22/02/2023

Chuyên đề

Kết nối đầu tư