Ngày 14/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau

Địa chỉ: số 207, Ngô Gia Tự, Khóm 5, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 02903829939

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân

Địa chỉ: Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

04-2

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại ấp Tân Quảng B, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau có diện tích 25.000,8 m2 (trong đó đất trồng cây lâu năm 1.869,5m2, đất trồng lúa nước 23.131,3m2) thuộc thửa số 177, 178 - tờ bản đồ số 9, bản đồ thành lập năm 1993 (nay thửa số 92, 93- tờ bản đồ số 6, bản đồ chỉnh lý năm 2018) thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 106417 được UBND huyện Cái Nước (nay là huyện Phú Tân) cấp cho ông Hồng Thanh Nghị vào ngày 10/6/1994.ấp Tân Quảng B, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

1,800,057,600

180,006,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 11/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 13/06/2022 - 17:00 11/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau. Địa chỉ: 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Điều kiện đăng ký tham giá đấu giá - Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. - Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo, niêm yết. + Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo Mẫu, do Công ty phát hành, ghi đầy đủ thông tin, ký, ghi họ, tên);

+ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (02 bản);

+ Nộp tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

+ Nộp Giấy Ủy nhiệm chi hoặc Giấy nộp tiền đặt trước (bản sao).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 14/07/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau. Địa chỉ: 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, TP Cà Mau

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề

Kết nối đầu tư