Ngày 14/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia

Địa chỉ: số 8 hẻm 68/26, ngõ Chùa Liên, tổ 33B phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức

Địa chỉ: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội., Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản số: 13-02/2022/ĐG/S1QG: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 95, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ: Xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BP 982634, số vào sổ cấp GCN số: 45320 do UBND huyện Mỹ Đức cấp ngày 31/12/2013 cho ông Đinh Quốc Chinh.

01

tài sản kê biên đảm bảo thi hành án

Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ: Xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

1,788,375,000

300,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 11/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 13/06/2022 - 17:00 11/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 14/07/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức - Địa chỉ: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề

Kết nối đầu tư